Czeladź-Piaski, Sosnowiec-Milowice

Czeladź-Piaski, Sosnowiec-Milowice

2.06.2023
2.06.2023

Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie reguły i zasady pisania prawidłowego nazw miejscowości, miast z dzielnicami. (odmiana przez przypadki ), np. Czeladź-Piaski: „w Czeladzi-Piaskach” czy „w Czeladzi-Piaski”, np. gdy napiszemy: „Na Cmentarzu Parafialnym Czeladź-Piaski czy w Czeladzi-Piaskach”?

Albo Sosnowiec-Milowice:„w Sosnowcu-Milowicach” czy „w Sosnowcu-Milowice”? Czy można napisać: „NA Cmentarzu Parafialnym Sosnowiec-Milowice? Ważne które formy są poprawne, które nie?

Dziękuję I pozdrawiam

W połączeniach nazw miast i nazw dzielnic odmiany wymagają oba człony toponimu (każdy według swego wzorca odmiany), por.

  • D. Czeladzi-Piasków, Sosnowca-Milowic;
  • C. Czeladzi-Piaskom, Sosnowcowi-Milowicom;
  • N. Czeladzią-Piaskami, Sosnowcem-Milowicami;
  • Ms. Czeladzi-Piaskach, Sosnowcu-Milowicach.

W nazwach typu Cmentarz Parafialny XYZ-ABC nazwa cmentarza wchodzi zazwyczaj z toponimem w związek rządu i wymusza na nazwie miejscowej postać mianownika, por. np. na Cmentarzu Parafialnym Czeladź-Piaski, na Cmentarzu Parafialnym Sosnowiec-Milowice.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego