Czy (…), czy (…)?

Czy (…), czy (…)?

26.09.2023
26.09.2023

Czy w zdaniu „Czy to była przyjaźń czy miłość? – zastanawiał się X” należałoby postawić przecinek przed drugim „czy”?

Jeśli w pytaniach rozłącznych partykuła czy występuje przed każdym członem pytającym, oba człony rozdziela się przecinkiem, por. np.

  • Czy to była przyjaźń, czy miłość?
  • Czy już skończyłeś, czy jeszcze pracujesz?

Natomiast jeśli czy występuje tylko przed członem drugim, przecinka się nie stawia, por. np.

  • Dziś czy jutro?
  • Już skończyłeś czy jeszcze pracujesz?
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego