Czy nie stawia się przecinka przed i?

Czy nie stawia się przecinka przed i?
5.05.2011
5.05.2011
Szanowna Poradnio,
mam kłopot z przecinkami w zdaniach:
1. Wskaż dwa zwierzęta – takie, które znasz najlepiej, i takie, które znasz najgorzej.
2. … konstruowanie wypowiedzi tak, by wywód podany był bez końcowego wniosku i by pozostawić wrażenie, że….

Czy w zdaniu pierwszym poprawnie postawiono przecinek przed i takie? A czy w drugim na pewno powinien być pominięty przed i by?
Pozdrawiam i dziękuję
Grażyna
Interpunkcja obu tych zdań jest poprawna. Wiele osób żyje w przekonaniu, że nie stawia się przecinka przed spójnikiem i, i pierwszy Pani przykład (jak również niniejsze zdanie!) jest dowodem, że takie przekonanie jest fałszywe. Spójnik przed i powinien się pojawić, jeśli zamyka zdania podrzędne (w Pani przykładzie – zdanie „które znasz najlepiej”, w mojej odpowiedzi – zdanie „nie stawia się przecinka przed spójnikiem i”). W drugim Pani przykładzie przed i nie ma przecinka, gdyż spójnik ten nie następuje tu po zdaniu podrzędnym.
Ogólnie biorąc, interpunkcji nie należy się uczyć jedynie według tego, które wyrazy wymagają przecinka, a które nie, gdyż o miejscu przecinka (a także niektórych innych znaków przestankowych) w polskim zdaniu decyduje jego budowa. Regułek typu: „Nie stawiamy przecinka przed i” nie wolno stosować automatycznie
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego