Czy połączone z by

Czy połączone z by
9.06.2017
9.06.2017
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie zasad pisowni „czy + by”. Słownik podaje tylko wariant łączny, ale zastanawiam się, czy to nie dotyczy jedynie spójnika czy (Zastanawiał się, czyby tam nie pójść). A co z partykułą pytajną? Przykładowo: Powinnam była obejrzeć to rok temu! Ale czy by pomogło? – moim zdaniem lepsza jest tu pisownia rozdzielna.
W zdaniu Powinnam była obejrzeć to rok temu! Ale czy by pomogło? wyraz czy jest partykułą wprowadzającą pytanie – w takim wypadku cząstkę by zapisujemy rozłącznie. Podobnie dzieje się w zdaniach z innymi wyrazami wprowadzającymi pytania, por.: Kto by to zrobił? Gdzie byś poszedł? Kiedy byśmy przyjechali? itd.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego