Czy zamknąć przecinkiem wtrącenie wprowadzone pauzą?

Czy zamknąć przecinkiem wtrącenie wprowadzone pauzą?
11.09.2012
11.09.2012
Dzień dobry,
czy należy zamknąć przecinkiem wtrącenie wprowadzone pauzą, na przykład: „Wśród zgromadzonych dzieci przeważały starsze dziewczynki – 16, i starsi chłopcy – 10”. Czy jednak to wyrażenie powinno obyć się bez przecinka ze względu na spójnik przecinka niewprowadzający? Osobiście wstawiam tu przecinek, konsekwentnie wyrzucany przez autorów w korekcie autorskiej lub przez korektorów, zatem chcę wiedzieć, jaki zapis jest właściwy.
W tym sporze biorę stronę korektorów: przecinek nie tworzy pary ze znakiem pauzy tak jak np. nawias okrągły nie tworzy pary z nawiasem kwadratowym. Poprawna interpunkcyjnie wersja przytoczonego zdania to: „Wśród zgromadzonych dzieci przeważały starsze dziewczynki – 16 i starsi chłopcy – 10”. Czy jest ono komunikatywne, trudno powiedzieć bez znajomości kontekstu. W pierwszej chwili pomyślałem, że chodzi o wiek dzieci, i zaproponowałem wersję: „Wśród zgromadzonych dzieci przeważały starsze dziewczynki (16 lat) i starsi chłopcy (10 lat)”. Ponieważ jednak wiek starszych dziewczynek istotnie różniłby się od wieku starszych chłopców, odrzuciłem tę wersję jako nieprawdopodobną. To wahanie jest symptomatyczne: być może warto pomyśleć nad przeformułowaniem zdania tak, aby nie budziło wątpliwości.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego