Dalbliża

 
Dalbliża
12.09.2019
Czy analogicznie do słowa dal (od daleko) można utworzyć słowo bliż (od blisko)?
Dawniej istniał rzeczownik bliż – jeszcze używany w II połowie XIX wieku (wówczas już tylko w wyrażeniu z bliża – ‘z bliska’). Oprócz niego mieliśmy bliżę (mianownik: ta bliża), która zachowała się w specjalistycznym wyrażeniu okulary do bliży (potocznie zwanymi okularami do czytania).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego