Dałem mu książkę, ale Jemu dałem książkę i Dałem książkę jemu

Dałem mu książkę, ale Jemu dałem książkę i Dałem książkę jemu
24.09.2016
24.09.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym prosić o poradę odnośnie użycia form zaimka ono w celowniku. Kiedy należy używać formy mu, a kiedy jemu? Czy prawdą jest to, że forma mu jest używana tylko w języku potocznym lub mówionym?

Z poważaniem
Anna Pachocka
Stosowanie form zaimków: długich (jemu, a także innych celownikowych: tobie, mnie oraz dopełniaczowych i biernikowych: jego, ciebie, siebie) i krótkich (mu, ci, mi, go, cię, się) nie jest uzależnione od stylu, lecz od pozycji tych wyrazów w zdaniu.
Formy krótkie są neutralne i występują w zdaniu w pozycji nieakcentowanej, a więc na ogół w środku zdania, np. Przeczytałem mu książkę, Bardzo go lubimy, Daj mi pieniądze. Formy długie występują w tym miejscu, na które pada akcent logiczny, a więc zawsze na początku i na ogół na końcu zdania, np. Mnie się wydaje, że… (nie: *Mi się wydaje, że…), Daj pieniądze jemu (w domyśle: ‘nie jej’). Używanie ich w środku zdania (np. Dałem jemu pieniądze) jest błędne i na ogół pretensjonalne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego