Datafikacja czy danetyzacja?

 
Datafikacja czy danetyzacja?
18.06.2019
Szanowni Państwo,
która forma jest poprawna językowo: datafikacja czy danetyzacja? W literaturze przedmiotu pojawia się jedna i druga.

Pozdrowienia
Obie nazwy są terminami stosowanymi w socjologii i odnoszą się do „kwantyfikowania i przekładania wszelkich elementów rzeczywistości na dane, by móc je poddać agregowaniu i algorytmizacji” (Łukasz Iwasiński, Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości, „ReaserchGate”, https://www.researchgate.net/publication/304581716_SPOLECZNE_ZAGROZENIA_DANETYZACJI_RZECZYWISTOSCI?enrichId=rgreq-9a22d6a8ab3e1e318961b1e9a924a5bd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNDU4MTcxNjtBUzozNzg0MjA2NjkyMzkyOTZAMTQ2NzIzMzkyNzAwMQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf). Datafikacja jest zapożyczeniem właściwym – jej źródłem jest angielskie datafication (od ang. data ‘dane’), danetyzacja zaś to zapożyczenie strukturalne, czyli kalka rzeczownika angielskiego (obcy element data został odwzorowany za pomocą polskiego odpowiednika – dane). Oba typy zapożyczeń są akceptowane w języku, a zatem jeśli oba występują (a występują) w literaturze naukowej, to należy ten stan rzeczy uznać.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego