Datafikacja czy danetyzacja?

 
Datafikacja czy danetyzacja?
18.06.2019
Szanowni Państwo,
która forma jest poprawna językowo: datafikacja czy danetyzacja? W literaturze przedmiotu pojawia się jedna i druga.

Pozdrowienia
Obie nazwy są terminami stosowanymi w socjologii i odnoszą się do „kwantyfikowania i przekładania wszelkich elementów rzeczywistości na dane, by móc je poddać agregowaniu i algorytmizacji” (Łukasz Iwasiński, Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości, „ReaserchGate”, https://www.researchgate.net/publication/304581716_SPOLECZNE_ZAGROZENIA_DANETYZACJI_RZECZYWISTOSCI?enrichId=rgreq-9a22d6a8ab3e1e318961b1e9a924a5bd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNDU4MTcxNjtBUzozNzg0MjA2NjkyMzkyOTZAMTQ2NzIzMzkyNzAwMQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf). Datafikacja jest zapożyczeniem właściwym – jej źródłem jest angielskie datafication (od ang. data ‘dane’), danetyzacja zaś to zapożyczenie strukturalne, czyli kalka rzeczownika angielskiego (obcy element data został odwzorowany za pomocą polskiego odpowiednika – dane). Oba typy zapożyczeń są akceptowane w języku, a zatem jeśli oba występują (a występują) w literaturze naukowej, to należy ten stan rzeczy uznać.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego