Deklaracja helsińska i Deklaracja salisburiańska

Deklaracja helsińska i Deklaracja salisburiańska

18.05.2024
18.05.2024

Zwracam się z uszanowaniem o wyjaśnienie, czy można jakoś urobić tłumaczenie na język polski ang. „Salisbury Statement” na wzór funkcjonującego w polszczyźnie określenia/tytułu „Deklaracja Wiedeńska”. „Deklaracja Salisburiańska”? W tym samym tekście zostanie przywołany „Helsinki Statement”. Czy da się spolszczyć na „Deklaracja Helsińska”?


A gdyby tak w polskim tekście przywołać te dokumenty od oryginalnymi, angielskimi nazwami? Prawdopodobni czytelnicy tego tekstu formalnie powinni znać angielski na poziomie B2.


Z poważaniem

Jerzy


Polskim ekwiwalentem anglojęzycznego określenia statement może być rzeczywiście – w tego rodzaju kontekstach – rzeczownik deklaracja (por. też: The Final Statement of the NATO Summit in WarsawDeklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie). Regularnym derywatem przymiotnikowym od nazwy własnej Helsinki jest – od dawna obecna w polszczyźnie – forma helsiński. Przymiotnik od nazwy miejscowej Salisbury nie został – jak dotąd – skodyfikowany w słownikach. Forma salisburiański – utworzona na na wzór canterburiański (← Canterbury) – nie budzi zastrzeżeń normatywnych.

Pod względem pisowni tytuły tego rodzaju dokumentów są traktowane na mocy reguł ogólnych, tzn. tylko pierwszy wyraz tytułu oraz występujące w nim nazwy własne są zapisywane od wielkich liter. W polszczyźnie przymiotniki od nazw własnych geograficznych zapisujemy od małych liter.

Reasumując, poprawne zapisy to:

  • Deklaracja helsińska
  • Deklaracja salisburiańska
  • Deklaracja wiedeńska

Bez względu na poziom znajomości języka u odbiorców określonego tekstu tytuły tego rodzaju dokumentów tłumaczy się na język docelowy. Pozostawienie w przekładzie określeń oryginalnych sugerowałoby, że polszczyzna jest pod tym względem niesamowystarczalna, podczas gdy tak przecież nie jest.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego