Derywat od pewnego wulgaryzmu

Derywat od pewnego wulgaryzmu

30.12.2021

W życiu spotkałem się z określeniem  jesteś przechuj jako stwierdzenie pozytywne, że ktoś jest odważny czy też męski. Jednak samo słowo przechuj/ przechujowe moim zdaniem oznacza coś negatywnego. Jak należy odbierać słowo przechuj?

Rzeczownik, o który Pan pyta, pojawia się w różnych kontekstach, raz przynosząc ocenę pozytywną, a raz (zdaje się, że rzadziej) negatywną (z oczywistych powodów nie będę tu przytaczała przykładów użyć). To, że wyraz, który oznacza coś negatywnego (mam na myśli wtórne znaczenie wulgarnej nazwy członka męskiego, gdy odnosimy ją do człowieka), staje się podstawą słów niosących nacechowanie pozytywne, nie dziwi – ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w związku z innymi wulgaryzmami (wystarczy przywołać czasownik oznaczający odbywanie stosunku płciowego, którego niektóre formy przedrostkowe nazywają zjawiska oceniane pozytywnie).

Jeśli chodzi o przymiotnik (prze...owy) i przysłówek (prze...owo), to nie znalazłam poświadczenia ich użyć z nacechowaniem pozytywnym – wyrażają intensyfikację cechy określanej wyrazem (przymiotnikiem, przysłówkiem) podstawowym.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego