„Do wiadomości” i „Otrzymują”

„Do wiadomości” i „Otrzymują”
7.06.2002
7.06.2002
Dzień dobry,
Proszę o wskazanie jedynie poprawnego sformułowania lub zasugerowanie lepszej wersji spośród dwóch stosowanych w pismach urzędowych zapowiedzi listy adresatów: „Do wiadomości”, „Otrzymują”. Czy można tu mówić o jakichś różnicach znaczeniowych?
Pytanie dodatkowe: jeżeli „Do wiadomości” jest w ogóle dopuszczalne (lub nie jest odradzane), czy następujący po nim adresaci MUSZĄ być w dopełniaczu, czy MOGĄ pozostać w mianowniku?
Moja komórka organizacyjna stosuje wyrażenie „Do wiadomości”, ale mamy coraz poważniejsze wątpliwości, widząc „Otrzymują” w korespondencji wpływającej.
Osoba, która otrzymuje jakieś pismo do wiadomości, nie jest jego głównym adresatem. Ktoś pisze np. list do dyraktora szkoły, a kopię wysyła do wiadomości kuratorium, ponieważ sądzi, że sprawa jest tak ważna, iż kuratorium powinno o niej wiedzieć. Czasem kryje się za tym obawa, że główny adresat listu mógłby nań nie zareagować, a jeśli kopia zostanie wysłana do wiadomości innej osoby, to sprawa stanie się szerzej znana i milczeć o niej nie będzie można. Tak czy owak, formuła „Do wiadomości” pozwala oddać pewne różnice znaczeniowe, których nie odzwierciedla formuła „Otrzymują”, traktująca równo wszystkich adresatów.
Po słowach „Do wiadomości” zwykle stawia się dwukropek i kończy wiersz, a imiona i nazwiska osób otrzymujących pismo do wiadomości wymienia się niżej, jedno pod drugim. Taka konwencja interpunkcyjno-typograficzna sprawia, że podawanie imion i nazwisk w mianowniku nie razi, mimo że samo wyrażenie do wiadomości wymaga normalnie formy dopełniacza (kogo?) lub zaimka dzierżawczego (czyjej?).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego