Dochować sekretu przyjaciela

 

Dochować sekretu przyjaciela

3.04.2021

Dochować sekretu przyjaciela - czy to poprawnie językowo?

Na pewno nie budzi wątpliwości zwrot dochować sekretu – czasownik dochować łączy się z wyrazem tajemnica i jego synonimami. Nienaturalne zaś wydaje się określenie rzeczownika sekret, użytego w tym zwrocie, innym rzeczownikiem (w tym wypadku: przyjaciel). Wyszukiwarka korpusowa Pelcra nie notuje połączeń zwrotu dochować sekretu / dochować tajemnicy z rzeczownikiem (poza sfrazeologizowanym tajemnica spowiedzi), spotykamy jedynie określenia przymiotnikowe: dochować tajemnicy służbowej, wojskowej, lekarskiej itd.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego