Dodatkowe odesłania przy cytatach i parafrazach

Dodatkowe odesłania przy cytatach i parafrazach
14.11.2018
14.11.2018
Szanowni Państwo,
redaguję tekst naukowy, którego autor odwołuje się do licznych opracowań innych badaczy. Część z nich cytuje, treść innych przytacza własnymi słowami lub tylko sygnalizuje związek – niezależnie od wariantu w przypisie podaje jedynie adres bibliograficzny opracowania. Wydaje mi się, że w przypadku, gdy odwołanie nie jest cytatem, w przypisie należy zastosować skrót zob. lub por. (lub ich łacińskie odpowiedniki) – czy mam rację? Czy kwestię tę regulują jakieś zasady?
Cudzą myśl można przytaczać w dwojaki sposób – bezpośrednio (tj. w formie cytatu) bądź pośrednio (tj. w formie parafrazy). W jednym i drugim wypadku autor pracy naukowej zobligowany jest do podania źródła.
Skrót por. (lub conf.) albo zob. (lub v.) stosujemy zarówno przy cytatach, jak i parafrazach wówczas, kiedy uznajemy, że nasz cytat lub nasza parafraza może nie oddawać do końca przytaczanej myśli, i chcemy, aby – dla uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień – czytelnik zapoznał się z szerszym kontekstem tej myśli w tekście źródłowym. Automatyczne posługiwanie się wspomnianymi skrótami przy każdej parafrazie mija się z celem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego