Doświadczenie w czymś a doświadczenie z czymś

 
Doświadczenie w czymś a doświadczenie z czymś
24.02.2016
Szanowni Państwo,
czy w poniższym zdaniu powinnam napisać: doświadczenia z pilotowaniem czy w pilotowaniu? Adam pracował nad książką opartą na swoich doświadczeniach z pilotowaniem samolotów.

Dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Czytelniczka
Rzeczownik doświadczenie łączy się z wyrażeniem z + narzędnik, jeśli oznacza jakiś eksperyment: Przeprowadzał doświadczenia z nowymi antybiotykami. W znaczeniu ‘ogół wiadomości zdobytych na podstawie własnych przeżyć’ łączymy go z wyrażeniem w + miejscownik: Miał duże doświadczenie w pracy z dziećmi. To, której konstrukcji Pani użyje, zależy od tego, jak rozumiemy doświadczenie w sytuacji opisywanej przez zdanie.
Jeszcze jedna uwaga – ze zdania, które Pani przytoczyła, wynika, że doświadczenie z pilotowaniem samolotów / w pilotowaniu samolotów miała / przeprowadzała… książka. Wskazuje na to odniesienie zaimka swój, który występuje tu w zdaniu pojedynczym po imiesłowie przymiotnikowym, a zatem ma powiązanie z nazwą określaną przez imiesłów. Chyba jednak nie taka była intencja autora tekstu?
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego