Dupiarz

Dupiarz

28.07.2022
28.07.2022

Dzień dobry!

Czy słowo "dupiarz" użyte przez Prezydenta Warszawy jest obraźliwe (zwłaszcza dla kobiet), biorąc pod uwagę że:

- użył go wobec siebie samego,

- jest to neologizm (albo określenie slangowe) i można je interpretować dowolnie

- nie odnosi się do kobiet, tylko do mężczyzn (mam na myśli, że wiele kobiet jest tym urażonych)

- gdyby użył tego słowa gej, wówczas bez względu na to czy odniósłby je do siebie, czy do innych mężczyzn, nie odnosiłoby się ono do kobiet?

Szanowny Panie,

niestosowność słowa użytego przez Rafała Trzaskowskiego (przypomnijmy: na pytanie dziennikarza, czy był bawidamkiem, odpowiedział, że był dupiarzem) polega nie na tym, że odniósł on je do siebie samego, lecz na tym, że zdradził, iż traktował kobiety jako obiekty seksualne. Nie dziwi więc, że wiele osób poczuło się urażonych tą wypowiedzią. Nie będę rozstrzygać kwestii obraźliwości, bo jest to bardzo złożona kategoria, przede wszystkim – zależna od odbiorcy: coś, co obraża jednych, nie musi obrażać innych. Niezależnie od tego, ile osób poczuło się obrażonych tymi słowami, były one wyrazem braku szacunku do kobiet. 


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego