Dwa tysiące dwadzieścia

 

Dwa tysiące dwadzieścia

15.02.2021

Często rok 2020 wymawiany jest jako dwa tysiące dwadzieścia zamiast dwa tysiące dwudziesty. Zastanawia mnie czy ta forma jest błędna i z czego może wynikać jej stosowanie?

W konstrukcji rok 2020występuje liczebnik porządkowy, a zatem jedyną poprawną formą jest: dwa tysiące dwudziesty. Można sądzić, że wyrażenie rok dwa tysiące dwadzieścia pojawia się w wyniku działania tendencji do ekonomiczności, co tutaj polegałoby na ujednoliceniu całej konstrukcji (skoro dwa pierwsze człony: dwa tysiące są liczebnikiem głównym, to i w kolejnych też on wystąpi). Proszę zwrócić uwagę na to, że wciąż (mimo że od początku stulecia minęły już dwie dekady) niektórzy posługują się inną błędną konstrukcją: rok dwutysięczny dwudziesty, w której działa ten sam mechanizm – wszystkie elementy mają taki sam charakter (tu są liczebnikami porządkowymi). Tymczasem, przypomnijmy, w wieloczłonowych liczebnikach porządkowych tylko dziesiątki i jedności są wyrażone liczebnikami porządkowymi, natomiast setki, tysiące i jednostki wyższego rzędu – liczebnikami głównymi. Mówimy zatem: Skręć na trzysta dwudziestym trzecim kilometrze, Zmarł w sto dwudziestym pierwszym roku życia, Był pięć tysięcy trzysta dwudziestym ósmym członkiem organizacji. Oczywiście, nie dotyczy to sytuacji, w której liczebnik nie zawiera dziesiątek i jedności, por. rok dwutysięczny.

Na upowszechnianie się konstrukcji rok dwa tysiące dwadzieścia może też mieć wpływ język angielski. 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego