Dwoje ludzi, ale dwie osoby

 
Dwoje ludzi, ale dwie osoby
15.02.2019
Czy zasadne jest użycie liczebników zbiorowych ze słowem osoby? Czy poprawne jest zdanie: Dwoje osób czekało na autobus, w sytuacji gdy mamy na myśli kobietę i mężczyznę?

Z pozdrowieniami
Łukasz Damian
Niektóre wydawnictwa poprawnościowe dopuszczają łączenie słowa osoba z liczebnikiem zbiorowym, jednak wydaje się to nieuzasadnione, gdyż rzeczowniki rodzaju żeńskiego łączą się z liczebnikami głównymi (por. dwie ofiary, nie: *dwoje ofiar, choć przecież dwoje sierot – jeśli mowa o chłopcu i dziewczynce). Powszechnie uważa się, że wyrażenia typu dwoje osób, troje osób są niezalecane lub wręcz niepoprawne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego