Dwukropek w wyroku sądowym

Dwukropek w wyroku sądowym

8.04.2024
8.04.2024

Dzień dobry, jako prawnik mam problem z interpunkcją urzędowego tekstu.

W wyrokach sądowych wszelkich instancji tradycyjnie używa się zwrotu „Sąd zważył, co następuje:”, co jest wstępem do szerokiego przedstawienia prawnych motywów wyroku — nie jako wyliczenie, ale jako ciągły, czasem kilkustronicowy tekst. Czy użycie dwukropka na końcu zwrotu jest w takiej sytuacji prawidłowe? Może raczeń powinno używać się wówczas kropki? A może dwukropek jest poprawnie użyty tylko wówczas, gdy później następuje zdanie w rodzaju „powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości” lub „apelacja jest bezzasadna”?

Z poważaniem

Piotr

Główną funkcją dwukropka – jeśli nie wprowadza cytatu, dialogu albo wyliczenia (w ciągu lub wypunktowanego w osobnych akapitach) – jest właśnie „anonsowanie” tego, że za chwilę nastąpi uzasadnienie albo wyjaśnienie czegoś, co wynika ze zdania wcześniejszego. W sensie graficznym dwukropek pełni funkcję wyodrębniającą określony fragment tekstu, który po nim występuje. Podczas głośnej lektury tekstu w jego miejscu konieczne jest zawieszenie głosu.

Norma interpunkcyjna nie określa, jak obszerny może być fragment wyodrębniony przez dwukropek. Krótkie, jednozdaniowe wyjaśnienia lub uzasadnienia zapisuje się w ciągu od małej litery. Gdy składają się one z większej liczby zdań, po dwukropku stosuje się wielką literę. Wieloakapitowe fragmenty rozpoczyna się od nowego wiersza.

Nie możemy zatem uznać za błąd sytuacji, w której po zakończonym dwukropkiem zdaniu: Sąd zważył, co następuje: przychodzi ciągły, czasem nawet kilkustronicowy tekst przedstawiający prawne motywy wyroku.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego