Dzięki bardzo!

Dzięki bardzo!
2.12.2005
2.12.2005
W ostatnim czasie bardzo często spotykałam się z powiedzeniem: „Dzięki bardzo”. Jest ono bardzo popularne, ale czy prawidłowe? Moim zdaniem poprawne są raczej wersje: „Wielkie dzięki” albo „Bardzo dziękuję”. Proszę o konsultację, z góry serdecznie dziękuję.
Anna Ziobro
Zacząć trzeba od tego, że forma dzięki jest skróconą formą czasownika dziękuję, powstałą w języku młodzieżowym, z założenia nastawionym na skrótowość komunikowania. Czasownik dziękuję (dziękujemy) łączy się najczęściej właśnie z przysłówkiem bardzo, umieszczanym przez Polaków zarówno przed czasownikiem – „Bardzo dziękuję” – jak i po nim: „Dziękuję bardzo”.
Proszę zauważyć, że forma dzięki, mimo że powstała od czasownika, czasownikiem nie jest – jest rzeczownikiem. Dlatego razi Panią połączenie „Dzięki bardzo”, gdyż przysłówki z rzeczownikami z reguły się nie łączą. Z rzeczownikami chętnie łączą się natomiast przymiotniki – z tego właśnie powodu preferuje Pani połączenie „Wielkie dzięki”. Słusznie.
Jak więc ocenić wyrażenie językowe „Dzięki bardzo”? Przede wszystkim „zarezerwować” dla języka młodzieżowego, w którym jest ono tak częste, że nie można go ani nie zauważać, ani twierdzić, iż należy je z języka usunąć, bo to – jak wiadomo – jest i nieracjonalne, i niemożliwe.
Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że bardzo złe świadectwo wystawia sobie każda młoda osoba, która do osoby, z którą jest na pan, pani, zwraca się za pomocą nie tylko wyrażenia „Dzięki bardzo”, ale też „Dzięki”. W kontaktach oficjalnych, świadczących o braku poufałości między rozmówcami, jedynie stosowna jest neutralna forma „Dziękuję” (oraz „Bardzo dziękuję”, „Dziękuję bardzo”, „Serdecznie dziękuję”, „Dziękuję uprzejmie” itp.).
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego