Dzielimy chusteczkę na sylaby

Dzielimy chusteczkę na sylaby

29.12.2022
29.12.2022

Dzień dobry,

jak poprawnie podzielić na sylaby słowo chusteczka: chus-tecz-ka?

W polszczyźnie niektóre wyrazy można dzielić na sylaby na więcej niż jeden sposób, tzn. niektóre podziały mogą być oparte na sylabie otwartej lub zamkniętej, por. np. klamka: kla-mka albo klam-ka, komiksy: ko-mik-sy albo ko-mi-ksy, spółgłoski: spół-gło-ski albo spół-głos-ki. Podobnie jest z wyrazem chusteczka: chu-ste-czka albo chus-tecz-ka.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego