Edypowy, nie Edypalny

 
Edypowy, nie Edypalny
4.12.2010
Jak powinien brzmieć przymiotnik od Edyp? W słowniku ortograficznym (i tylko tam) znalazłem jedynie słowo edypowy (i Edypowy), natomiast w dwóch recenzjach filmowych natrafiłem na takie zdania: w edypalnym motywie zabicia ojca i w tej edypalnej rozgrywce. Wydaje mi się, że ten drugi jest sztucznie utworzony i niepotrzebny, zapytuję jednak: czy potrzebne są dwa przymiotniki mające związek z Edypem, a jeśli tak, co należałoby określać mianem edypowy, a co edypalny?
Formę Edypalny upowszechniają zapewne domorośli tłumacze, oddający w ten sposób angielskie słowo Oedipal. Po polsku mówi się np. kompleks Edypa, a nie kompleks edypalny.
Przy okazji przypomnę, że przymiotniki relacyjne pochodne od nazw osobowych piszemy małą wielką literą, a przymiotniki jakościowe małą. Stąd np. Edypowe córki (czyje?), ale edypowy dylemat (jaki?, będący udziałem np. człowieka XXI wieku).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego