Edytorskie opracowanie terminów źródłowych

Edytorskie opracowanie terminów źródłowych
26.04.2019
26.04.2019
Szanowni państwo,
w jaki sposób prawidłowo zamieszczać terminy z tekstu źródłowego w tekście tłumaczonym? Na przykład: „Czym jest Nakaz opieki [ang. Care order]?”. Czy powinno się użyć nawiasu kwadratowego, kursywy, czy może jednego i drugiego? I czy zaznaczać skrótem język (ang.)?
Z poważaniem
Paweł
Zazwyczaj obcojęzyczne terminy – jeśli nie są jeszcze przyjęte w polskim piśmiennictwie – umieszcza się w nawiasach okrągłych i składa kursywą, por.

Czym jest nakaz opieki (ang. care order)?

Skrót nazwy języka warto umieszczać, jeśli w publikacji przywoływane są terminy z różnych języków. Jeśli pochodzą one z jednego języka, warto przy pierwszym wystąpieniu dać stosowny komentarz w przypisie od tłumacza.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego