Eliminujemy tautologię

Eliminujemy tautologię

11.03.2024
11.03.2024

Czy to jest poprawne zdanie: „Przenieśliśmy się do historii sprzed 250 milionów lat temu”?

Przywołane w pytaniu wypowiedzenie nie jest poprawne. Zawiera określenia tautologiczne, czyli wyrazy o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu. Przyimek sprzed przyłącza w zdaniu grupę liczebnikowo-rzeczownikową, która określa, ile czasu upłynęło od danego zdarzenia do momentu mówienia. Podobną funkcję pełni przyimek temu oznaczający ‘między tym, że coś się wydarzyło, a momentem mówienia o tym wydarzeniu minął dany czas’. Poprawienie zdania wymaga usunięcia jednego z wyrazów o tożsamym znaczeniu, por.

  • Przenieśliśmy się do historii sprzed 250 milionów lat.
  • Przenieśliśmy się do historii rozgrywającej się 250 milionów lat temu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego