Fanatyk, ewangelik, katolicyzm

Fanatyk, ewangelik, katolicyzm

12.03.2022
12.03.2022

Szanowni Państwo!

Mam pytanie o akcent w języku polskim. Czy słowa fanatyka, katolicyzm (tak jak katOlika, katOlików) i ewangelików wymawia się „starannie” z akcentem proparoksytonicznym?

Czy istnieje jakiś słownik z listą słów, które mają akcent niestandardowy w języku polskim? Nie każde słowo pochodzenia łacińskiego akcentujemy proparoksytonicznie (np. prezydent), dlatego chciałbym dowiedzieć się, jak szybko sprawdzić akcent dla danego słowa?

Z wyrazami szacunku

Szanowny Panie, 

wyraz katolicyzm akcentujemy paroksytonicznie (katolicyzm), gdyż nie ma on zakończenia -yka/ -ika. Rzeczowniki (zapożyczone), które w mianowniku kończą się na -yk /-ik (np. katolik, ewangelik, fanatyk), w przypadkach zależnych mogą mieć akcent paroksytoniczny (ewangelika) bądź proparoksytoniczny (ewangelika); obie formy są poprawne.

Niestety, nie znam publikacji, która by grupowała wyrazy o niestandardowym akcencie; informacje takie na ogół są podawane w słownikach języka polskiego (np. w dostępnym w internecie Wielkim słowniku języka polskiego PAN pod red. P. Żmigrodzkiego).


Z wyrazami szacunku

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego