Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym różnorodzajowym

Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym różnorodzajowym

25.12.2023
25.12.2023

Chciałabym zapytać o to, kiedy należy używać czasownika w formie męskoosobowej, a dokładnie o to, kiedy uznajemy, że grupa jest „mieszana”. Jeśli mamy rzeczowniki, które opisują osoby, to sytuacja jest jasna. „Dziewczynka i chłopiec byli”. Co, jeżeli mamy rzeczownik męskorzeczowy albo męskozwierzęcy? Czy wówczas też należy napisać „byli”? „Dziewczynka i kot”, „Dziewczynki i koty”, „Dziewczynka i kwiat”, „Dziewczynki i kwiaty”. Szczególnie w przypadku rzeczowników nieożywionych dziwnie dla mnie brzmi użycie formy „byli”, ale może moja intuicja mnie myli.

Pozdrawiam

Katarzyna K.

Rzeczywiście, kłopot pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy jeden z wyrazów tworzących podmiot wielowyrazowy występuje w rodzaju żeńskim lub nijakim, a drugi jest rodzaju męskiego, ale nieosobowego (tj. męskozwierzęcego lub męskonieżywotnego). Możliwe są następujące sytuacje:

a) rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej + rzeczownik rodzaju męskonieosobowego w liczbie pojedynczej → orzeczenie w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym, np.

 • Dziewczynka i kot byli…
 • Dziewczynka i kwiat zostali…

b) rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej + rzeczownik rodzaju męskonieosobowego w liczbie pojedynczej → orzeczenie w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym, np.

 • Dziewczynki i kot byli…
 • Dziewczynki i kwiat zostali…

c) rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej + rzeczownik rodzaju męskonieosobowego w liczbie mnogiej → orzeczenie w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym albo (rzadziej) w rodzaju męskoosobowym, np.

 • Dziewczynka i koty były… albo: Dziewczynka i koty byli…
 • Dziewczynka i kwiaty zostały… albo: Dziewczynka i kwiaty zostali…

d) rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej + rzeczownik rodzaju męskonieosobowego w liczbie mnogiej → orzeczenie w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym, np.

 • Dziewczynki i koty były…
 • Dziewczynki i kwiaty zostały…

e) rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej lub mnogiej + rzeczownik rodzaju męskonieosobowego w liczbie pojedynczej lub mnogiej → orzeczenie w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym, np.

 • Futro i pistolet zostały…
 • Futra i pistolet zostały…
 • Futro i pistolety zostały…
 • Futra i pistolety zostały…

Taką samą formę jak w pkt e) przyjmuje orzeczenie, gdy rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej lub mnogiej będzie stanowił składnik podmiotu wraz z rzeczownikiem żeńskim w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odnoszącym się do osoby bądź rzeczy, np.

 • Futro i torebka zostały…
 • Futra i torebka zostały…
 • Futro i torebki zostały…
 • Futra i torebki zostały…
 • Futro i dziewczyna były…
 • Futra i dziewczyna były…
 • Futro i dziewczyna były…
 • Futra i dziewczyna były…
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego