Formy liczebnika dwa

Formy liczebnika dwa

2.02.2024
2.02.2024

Szanowni Państwo, odnoszę wrażenie, że częściej spotkać można w różnych publikacjach liczebnik dwu niż dwóch (dopełniacz) i dwu niż dwom lub dwóm (celownik). Czyżby dwu był „lepszy” stylistycznie? Przyznam się od razu, że od zawsze mówię i piszę dwóch i dwóm, choć mam wrażenie, że akurat one są najbardziej unikane. Mnie natomiast wydają się naturalniejsze w codziennej komunikacji i w piśmie. Jak Państwo to widzą? Z uszanowaniem, Mirek.

Wszystkie formy przypadkowe liczebnika dwa – niezależnie od rodzaju gramatycznego (rodzaj męski osobowy, zwierzęcy i rzeczowy oraz rodzaj żeński i rodzaj nijaki) – mają jednakowy status. Krótko mówiąc: wszystkie są równie poprawne. Nie ma form „lepszych” ani „gorszych”.

Innym zagadnieniem jest frekwencja. Według informacji zawartych w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN forma dopełniaczowa dwu (także w funkcji mianownika-podmiotu w rodz. m. os.) jest rzadsza od dwóch. Należy jednak zauważyć, że te szacunki de facto pochodzą sprzed ponad dwóch dekad. Aby móc orzekać cokolwiek o współczesnych tendencjach w tym zakresie, trzeba byłoby przeprowadzić odpowiednie analizy na zrównoważonym korpusie językowym.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego