Gdzie umieścić przypis?

Gdzie umieścić przypis?
21.06.2009
21.06.2009
W którym miejscu należy umieścić odsyłacz przypisu wówczas, gdy nie dotyczy on cytatu, lecz omówienia czyichś poglądów czy wręcz odesłania do dalszych lektur?
Z wyrazami szacunku
iwona Kurz
Bez względu na to, czy cytujemy czyjś tekt in extenso, czy też streszczamy go, omawiamy lub parafrazujemy (krótko mówiąc, powtarzamy cudze treści przy użyciu innych wyrażeń), zobowiązani jesteśmy podać źródło danych w sposób formalny, tj. przez wskazanie autora i tytułu jego pracy. W tekstach nienaukowych informację o źródle można podać w tekście głównym. W publikacjach naukowych sposób powoływania źródeł stanowiących przedmiot wszelkiego typu odwołań powinien być taki sam jak cytatów, tj. informacje bibliograficzne powinny się znaleźć w przypisach bądź w powołaniach w systemie „autor – numer” lub „autor – rok”. Odnośnik do przypisu bądź nawias z informacją bibliograficzną umieszczamy zazwyczaj po ostatnim elemencie treściowym cudzego autorstwa, por. np.
W starożytności oddzielenie rozumienia rzeczy od opanowania umiejętności wykorzystywali sofiści, którzy uczyli chwytów i reguł pozwalających na osiągnięcie pewnego celu, bez wnikania w racje i postawy rzeczowe17.

lub
W starożytności oddzielenie rozumienia rzeczy od opanowania umiejętności wykorzystywali sofiści, którzy uczyli chwytów i reguł pozwalających na osiągnięcie pewnego celu, bez wnikania w racje i postawy rzeczowe (Blumenberg 1997, s. 13).

Podobnie należy postąpić, gdy chcemy zachęcić czytelnika do sięgnięcia do innych źródeł. Kiedy omówimy jakieś zagadnienie w zakresie, który uznajemy za wystarczający, lecz jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie jest to pełny obraz tegoż zagadnienia, stawiamy odnośnik do przypisu bądź otwieramy nawias i podajemy informację bibliograficzną dotyczącą dodatkowych źródeł. Tego rodzaju informacje bibliograficzne możemy wprowadzić po zapisach Zob. też:…, Por. też:… i podobnych.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego