Giacomo czy Giacoma Pucciniego?

 
Giacomo czy Giacoma Pucciniego?
20.10.2004
Szanowny Panie Profesorze, Życie Giacomo Pucciniego (czy Giacoma)?
Dziekuje i pozdrawiam,
Anna
Problem wynika ze skrzyżowania się ogólnej reguły z praktyką językową. Reguła mówi, że wyrazy, które możemy odmieniać, odmieniać powinniśmy. Doświadczenie praktyczne zaś podpowiada, że samo odmienianie bywa trudne, a forma odmieniona utrudnia odtworzenie formy podstawowej wyrazu. A że praktycyzm dominuje i w języku, toteż we współczesnej polszczyźnie widać wyraźną tendencję do nieodmieniania obcych imion zakończonych na ‑o.
Opowiadam się za odmienianiem tego imienia (życie Giacoma Pucciniego), lecz konstrukcji życie Giacomo Pucciniego nie mogę uznać za niepoprawną.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego