Głódź – Głodzia

Głódź – Głodzia
6.06.2008
6.06.2008
Szanowna Poradnio,
interesuje mnie odmiana nazwiska Głódź. Czy w przypadkach zależnych ó wymienia się na o? Jest to chyba związane z procesami zachodzącymi dawniej w polszczyźnie. Proszę o wyjaśnienie, ponieważ ostatnio w mediach często słyszałam formy Głódzia, z Głódziem, które wydają mi się niepoprawne.
Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiadałem już na takie pytanie w naszej poradni, a było to sześć lat temu. Wówczas ustaliłem, że w praktyce językowej proporcja formy Głódzia do Głodzia wynosi 2:1. Teraz powtórzyłem ten sprawdzian – i okazało się, że nic tu się nie zmieniło.
Tak więc użytkownicy języka wybierają częściej formę Głódzia, zapewne chcąc uniknąć oboczności, które by utrudniały odtworzenie podstawowej formy nazwiska. Kto użyje takiej formy, łatwo uzasadni jej sensowność zwyczajem językowym i względami funkcjonalnymi. Ja jednak opowiadam się za formą Głodzia, ponieważ oboczność [u]:[o] w odmianie nazwisk jest zachowywana, co pokazują np. formy Pobóg-MalinowskiPoboga-Malinowskiego, WaczkówWaczkowa.
Wniosek: obie formy można zaakceptować, ale pierwszeństwo należy dać formom: DB. Głodzia, C. Głodziowi, N. Głodziem, Ms. Głodziu.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego