Grzyb-pasożyt (tak jest w WSO) czy grzyb pasożyt (jak podpowiada logika)?

Grzyb-pasożyt (tak jest w WSO) czy grzyb pasożyt (jak podpowiada logika)?
13.11.2019
13.11.2019
Pisze się grzyb-pasożyt czy grzyb pasożyt?
Grzyb pasożyt to inaczej grzyb pasożytniczy, więc moim zdaniem przy zapisywaniu tego wyrażenia rzeczownikowego powinna obowiązywać reguła [135] 25. Poza tym z niezrozumiałych dla mnie powodów (omyłka?) pisownię z łącznikiem uzasadniono regułą [186] 50, dotyczącą przymiotników.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii i pozdrawiam,
MK
Może jednak powinien się wypowiedzieć w tej kwestii mykolog?
Jeśli w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2017, s 457) występuje zapis z łącznikiem grzyb-pasożyt, to widocznie musiał być jakiś powód uznania tego połączenia wyrazowego za zestawienie o członach równorzędnych znaczeniowo (‘i grzyb, i pasożyt’). Liczę na to, że któraś z osób opracowujących hasła słownikowe WSO niebawem się odezwie w tej sprawie…
Wyjaśnię przy okazji, że w najnowszym wydaniu wymienionego słownika odsyła się już zainteresowanych do właściwej reguły: [187] 51.1. „Pisownia z łącznikiem dwuczłonowych rzeczowników typu laska-parasol, ława-stół, pralka-suszarka, kupno-sprzedaż, cud-dziewczyna. Uchybienie znalazło w wydaniu WSO z 2006 roku, w którym rzeczywiście powoływano się niesłusznie na regułę: [186] „Pisownia przymiotników złożonych typu biało-czerwony”.
Jeśli o mnie chodzi, tobym się jednak opowiadał za pisownią bezłącznikową grzyb pasożyt, gdyż wydaje mi się, że mamy do czynienia z zestawieniem o członach nierównorzędnych znaczeniowo, tak jak np. grzyb wielkolud, grzyb olbrzym, grzyb borowik itp. Element drugi wyrażenia wyjaśnia, jaki rodzaj grzyba mamy na myśli.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego