Harry i Holly w przypadkach zależnych

 
Harry i Holly w przypadkach zależnych
14.07.2010
Jak wymawia się odmienione nazwy własne: Harry'ego, Buddy'ego, Holly'ego, Gregory'ego, Johnny'ego, Woody'ego... Chodzi o wybór między [hollego], [gregorego], [łudego] a [holliego], [gregoriego], [łudiego].
Jeśli ktoś mówi [hary], to będzie tworzył dopełniacz [harego], a jeśli [hari], to [harjego]. W wypadku imienia Johny są nawet trzy możliwości: [-nego], [-ńjego], [-ńego]. Wszystkie one wydają mi się akceptowalne. Mówiąc po polsku, nie mamy obowiązku oddawać wiernie obcej wymowy.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego