Hashcode

 
Hashcode
15.01.2018
Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej z zakresu informatyki. Bardzo często muszę użyć pewnego terminu informatycznego, a mianowicie wyrazu hashcode. Problem pojawia się podczas odmiany tego wyrazu. Jaka powinna być jego właściwa forma? Obecnie mam:
hashcodehashcode’ahashcode’owihashcode’ahashcode’emhashcodzie
Czy może wariant z u jest lepszy, np.: generowanie hashcode’u?

Z wyrazami szacunku
Damian
Gdy chcemy znaleźć wzór odmiany dla zapożyczenia, które dopiero wchodzi do języka, szukamy podobnych nazw, już w polszczyźnie istniejących. W wypadku terminu hashcode będzie to niewątpliwie kod, a także (występujący w wersji niezaadaptowanej do naszego języka) dress code. Oba rzeczowniki mają w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę -u (kodu, dress code’u) i zapewne tak chciałoby się odmieniać i hashcode (hashcode’u). Być może praktyka w tekstach informatycznych jest inna (nie udało mi się tego ustalić) i dominuje dopełniacz z zakończeniem -a. Jeśli jednak obie formy (hashcode’u i hashcode’a) rywalizują ze sobą, to warto wspomagać tę pierwszą – na rzecz pewnej regularności w systemie językowym.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego