Herzliya

Herzliya
7.02.2006
7.02.2006
Jak odmieniać nazwę izraelskiego miasta Herzliya? Dziękuję.
Sama odmiana nie powinna stwarzać większych problemów, bo wzorzec jest ten sam, jaki stosujemy w odmianie nazw Zawoja, Sofia. Jest tu problem z zapisem w niektórych przypadkach gramatycznych, bo możliwe są dwa warianty: 1) DCMs. Herzlii, 2) DCMs. Herzliyi. Pozostałe formy nie budzą wątpliwości: B. Herzliyę, N. Herzliyą.
Problem wynika z podawanej przez słowniki ortograficzne reguły zapisu zakończenia -ja po samogłoskach, bo zalecany jest zapis typu alejaalei (zob.). Z tej reguły wynika jednak, że dotyczy to tylko litery, nie głoski [j], co może zaskakiwać.
W związku z tym najlepiej oba warianty uznać za prawidłowe, ale sam wybrałbym zapis drugi. Z podobnym problemem (dotyczącym imienia Safiya) już kiedyś musiałem się zmierzyć.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego