Hey

 
Hey
29.05.2019
Szanowni Państwo,
czy nazwa polskiego zespołu rockowego Hey jest odmienna? WSO twierdzi, że nie, ja jednak mam co do tego wątpliwości. Podobnie brzmiące słowa Tey (kabaret) i May (nazwisko męskie) według autorów tego słownika odmieniają się. Skoro jedną z cech polszczyzny jest bogata fleksja, a językoznawcy zżymają się na nieodmienianie różnych wyrazów przez użytkowników języka, to czy zasadny jest „zakaz” odmiany nazwy rodzimego zespołu?

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Kulicki
Szanowny Panie,
sądzę, że powodem zakwalifikowania nazwy Hey jako nieodmiennej jest utożsamienie jej z wyrazem pospolitym hej, należącym do nieodmiennej części mowy, jaką jest wykrzyknik. Jest w tym jednak pewna niekonsekwencja, ponieważ Tey – nazwa poznańskiego kabaretu – uznana przez WSO za odmienną, także u swych źródeł ma nieodmienny wyraz (tej to wyraz charakterystyczny dla gwary miejskiej Poznania – jest on formą zaimka ty, używaną też w funkcji partykuły, por. No co robisz, tej?).
Moim zdaniem należałoby usankcjonować uzus i (przynajmniej na poziomie normy użytkowej) opisywać nazwę Hey jako odmienną: płyta Heya, grał z Heyem itd.

Z pozdrowieniami
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego