Huawei

Huawei
31.05.2019
Dzień dobry
Chciałem dowiedzieć się, czy słowo Huawei – nazwa chińskiego producenta smartfonów – można odmieniać. Jeśli tak, to jak?

Mateusz
Słowniki (na razie) nie rejestrują nazwy Huawei, a zatem sposób jej użycia nie jest jeszcze skodyfikowany. Praktyka językowa dotycząca nazw firm (nie tylko producentów telefonów, np. Apple, Microsoft, Nokia, Panasonic, Samsung itp.) każe przypuszczać, że nazwa Huawei będzie odmieniana w nieoficjalnym rejestrze języka (Pracował w Huaweiu, Odszedł z Huaweia itd.) – tak zresztą zaczyna się już dziać. W tekstach oficjalnych nazwa firmy pozostanie zapewne w formie podstawowej, co może wynikać między innymi z przekonania, że tylko taka pozwala na silne utrwalenie się nazwy. Także odmianie podlega nazwa huawei (pisana od małej litery), odnosząca się do wytworu (czyli telefonu): Naprawił coś w huaweiu, Nie korzystam z tego huaweia, Zainteresował się tym huaweiem itd. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by używać konstrukcji omownych – telefon marki Huawei – które są bardziej oficjalne.
Podsumowując – interesująca Pana nazwa występuje w dwóch użyciach: jako nazwa własna firmy (Huawei) oraz jako nazwa wytworu tej firmy (huawei). W oby wypadkach może być odmieniana, jednak tylko w tekstach nieoficjalnych.
Nazwę tę traktujemy jak rzeczownik męski zakończony (w wymowie!) spółgłoską [j] – odmienia się ona zatem tak jak nazwy typu pokój czy klej, przy czym w dopełniaczu liczby pojedynczej będzie miała końcówkę -a (Nie używam huaweia, Odszedł z Huaweia), a w dopełniaczu liczby mnogiej -ów (pięć huaweiów). Końcówki dołączamy do formy podstawowej bez użycia apostrofu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego