Idę czy idziemy

Idę czy idziemy

28.02.2021
28.02.2021

Idę z żoną do kina czy idziemy z żoną do kinaJakie są ogólne zasady użycia formy czasownika w sytuacji jak wyżej?

Obie konstrukcje są poprawne, natomiast każda z nich nieco inaczej akcentuje elementy wydarzenia. Zdanie Idę z żoną do kina wskazuje Pana jako głównego wykonawcę, a żonę jako towarzyszkę, podczas gdy zdanie Idziemy z żoną do kina wskazuje obie osoby jako równorzędne.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego