Ile kursywy potrzeba?

Ile kursywy potrzeba?
13.09.2014
13.09.2014
Szanowni Państwo,
czy kursywując wyrazy: perpetuum mobile drugiego rodzaju, mam zapisać kursywą cały zwrot, czy tylko łac.: perpetuum mobile? Podobnie w wyrażeniu: i-tego, n-tego, w których i, n oznacza jakąś liczbę, niewiadomą, czy kursywą mam zapisać tylko i, n, czy również końcówkę deklinacyjną?
Dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Kursywą wyróżnia się tylko obcojęzyczne zwroty nieprzyswojone polszczyźnie, a także np. niektóre symbole w matematyce, ale nie całe konteksty, w których te elementy występują. W zasadzie więc powinna Pani pisać:
perpetuum mobile drugiego rodzaju
i-tego, n-tego

Jeśli z jakichś powodów słowa perpetuum mobile drugiego rodzaju trzeba w całości zapisać kursywą (np. dlatego, że są tytułem jakiegoś dzieła lub przedmiotem analizy w pracy językoznawczej), to perpetuum mobile składamy pismem prostym. Tak samo zapiszemy tytuł zawierającym inny tytuł, np.
Słownik języka polskiego Witolda Doroszewskiego na tle tradycji leksykograficznej
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego