Im więcej nas chorób trapi, tym więcej potrzeba terapii…

Im więcej nas chorób trapi, tym więcej potrzeba terapii…
2.03.2004
2.03.2004
Czy w języku polskim istnieje termin etyko-terapia? Chodzi o szukanie przyczn choroby, wychodzi się z założenia że przyczyną powstania choroby jest niemoralne postępowanie – najpierw zachoruje dusza, a następnie ciało. Etyko-terapia szuka w życiu chorego miejsca, gdzie odchylił się on od porządku, harmonii świata, od prawa miłości. Nie chodzi tutaj o etiologię, np. o drobnoustroje, które są przyczyną choroby zakaźnej, chodzi o ducha. Z terminem tym spotkałam się w języku czeskim. Dziękuję.
Porównanie słowników wydanych przed kilkudziesięciu laty i tych najnowszych pokazuje, że znacząco wzrosła liczba terminów o zakończeniu -terapia. Najwyraźniej coraz więcej niepokojów trapi współczesny świat i coraz więcej rozmaitych terapii wymyśla się, aby im zaradzić. Do tych nowych terapii może należeć też etykoterapia. Słowo to należy pisać łącznie, a więc bez dywizu.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego