Imiesłowowy równoważnik zdania a czynność przyszła

Imiesłowowy równoważnik zdania a czynność przyszła
14.09.2017
14.09.2017
W NSPP znajduje się następująca zasada:
Równoważnik i zdanie główne muszą wyrażać pewne relacje czasowe, których rodzaj zależy od typu użytego imiesłowu. Imiesłów przysłówkowy współczesny (-ąc) wskazuje zawsze czynność równoczesną z czynnością (przeszłą lub teraźniejszą) zdania głównego.

Czy w związku z tym poniższe zdania są niepoprawne?
O wiele lepiej zrobimy (czynność przyszła), nie rozmawiając o tym przy gościach.
Poczekam, aż drżąc z zimna, wyjdzie ze swojej kryjówki.
Rzeczywiście, zgodnie z przywołaną zasadą zdania te są niepoprawne. Można jednak sądzić, że zwyczaj językowy usankcjonował już (przynajmniej do pewnego stopnia) używanie imiesłowowych równoważników przy zdaniu nadrzędnym z orzeczeniem wskazującym na czynność przyszłą (czyli w formie czasu przyszłego lub trybu rozkazującego). Zdania typu: Podróżując po Europie, zwiedzi Paryż czy (szczególnie) Korzystając ze słownika, opisz… są już na tyle powszechne, że wydają się akceptowalne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego