Internetańczyk?

 
Internetańczyk?
3.01.2008
Witam!
Czy można zdefiniować pojęcie mieszkańca Internetu (tak jak zdefiniowano pojęcie użytkownika Internetu, jako internauty)? Jak należałoby nazwać mieszkańca Internetu (zakładając, że Internet to np. nazwa miasta czy państwa)? Czy wtedy mowa by była o Internetańczyku (przez analogię do Tybetańczyka)? Proszę o odpowiedź, nawet jeśli to jest pytanie z zakresu pytań abstrakcyjnych.
Najpierw trzeba by zapytać, czy istnieje ktoś taki, jak mieszkaniec Internetu. Bardzo wątpliwe, bo mieszkać, znaczy też m.in. zajmować jakąś przestrzeń, a tu można mówić co najwyżej o przestrzeni wirtualnej (nie realnej).
Nazwę mieszkańca Internetu należy w takim razie uznać za wyraz tego mniej więcej typu, co Marsjanin, Wenusjanin. Tyle że jeszcze trudniej taką nazwę utworzyć, bo poprawne są aż cztery formy: Internecianin, Internetanin, Internetyjczyk, Internetańczyk. Za najzręczniejsze uznaję wyrazy Internetanin oraz Internetańczyk.
Internet to nazwa własna, a więc prawidłowy jest zapis od wielkiej litery. Wzbudzał on czasem wątpliwości, ale teraz pojawiło się nowe jego uzasadnienie, bo skoro chcemy mówić o mieszkańcach tej sieci, trzeba by odpowiedni wyraz pochodny pisać wielką literą.
Tyle o możliwościach słowotwórczych, cokolwiek wydumanych. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, można by pisać Internauta ‘hipotetyczny mieszkaniec Internetu’ oraz internauta ‘użytkownik tej sieci komputerowej’. Obawiam się jednak, że tak subtelne zróżnicowanie zapisu może być nazbyt wyrafinowane jak na użytek ogólnointernetowy. Można by jednak stosować je w jakiejś mniejszej społeczności sieciowej.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego