Interpretacje zdania z testu

Interpretacje zdania z testu

7.01.2024
7.01.2024

Proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących dwuznaczności pytania o podtytuł „Konrada Wallenroda”: który brzmi „Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich”.

Zgodnie z podtytułem utwór jest powieścią historyczną. Prawda/Fałsz

1. interpretacja:

Utwór jest p. hist., tak jak stwierdza podtytuł.

Tu odp. to: fałsz, gdyż jest to p. poetycka, w tym miejscu można użyć 3 znacz. zgodny — „nie sprzeczny z czymś”. „Nie sprzecznie z podtytułem utwór jest…” — to fałsz. Tu 2. cz. jest właść. pytaniem, a 1. tylko dookreśla, że tak stwierdza podtytuł.

2:

Podtytuł wskazuje, że utwór jest p. historyczną. Tutaj odp. to prawda. Tu to 1. Cz. zdania jest nadrzędna i jest to pyt. tylko o podtytuł.

Szanowna Pani,

interpretacja przywołanego w pytaniu zdania, o którym należy orzec w kategoriach „prawdy” bądź „fałszu”, jest dwojaka i zależy z jednej strony od intencji pytającego, z drugiej zaś od kontekstu, w którym owo zdanie się pojawia. Jeśli pojawia się ono w teście dotyczącym wiedzy o gatunkach piśmienniczych w rozumieniu współczesnej nauki o literaturze, to należy odpowiedzieć: „fałsz”, chodzi bowiem – jak Pani słusznie zauważa – o powieść poetycką, a więc utwór wierszowany epicko-liryczny, będący odmianą poematu epickiego, charakterystyczny dla poetyki romantyzmu. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet w takim kontekście zdanie testu powinno być zredagowane bardziej jednoznacznie, por. np.

  • Zgodnie z podtytułem utwór „Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” reprezentuje gatunek literacki nazywany powieścią historyczną. Prawda / fałsz.

Jeśli natomiast kontekst jest inny, możliwa jest również odpowiedź: „prawda”. Konrad Wallenrod jest bowiem – jak wskazał sam jego autor – „powieścią historyczną”, czyli opowieścią odnoszącą się do wydarzeń przeszłych, minionych. W takim użyciu wyrażenie powieść historyczna nie stanowi określenia terminologicznego w formie stałego związku wyrazowego (por. ‘utwór epicki, pisany prozą, który obok wydarzeń, miejsc i bohaterów fikcyjnych zawiera również fakty historyczne’), lecz związek wyrazowy luźny (swobodny), w którym autor łączy doraźnie rzeczownik powieść w znaczeniu ‘opowieść, opowiadanie o czymś; podanie, legenda’ (obecnie znaczenie przestarzałe, choć nadal odnotowywane przez współczesne słowniki) z przymiotnikiem historyczny w jego podstawowym znaczeniu, tj. ‘mający za swój temat wydarzenia z czasów, które minęły’. Przy czym abstrahujemy tu od tego, że w wypadku omawianej powieści poetyckiej jej autor zastosował tzw. maskę historyczną, a więc zabieg polegający na lokalizowaniu fabuły utworu w przeszłości historycznej, jednak nie po to, aby przedstawić wizję przeszłości, lecz aby przede wszystkim za jej pomocą przekazać odwołania do czasów współczesnych.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego