Interpunkcja okoliczników wtrąconych

Interpunkcja okoliczników wtrąconych
11.05.2016
11.05.2016
Szanowni Państwo,
wiadomo, że członów inicjalnych rozpoczynających się od: w związku z…, pomimo…, dzięki…, z uwagi na… itp. nie należy oddzielać przecinkami. A czy trzeba lub należy robić to, gdy umieszczone są one w środku zdania? Przykład: Pochodzące z elektrowni ciepło(,) z uwagi na wysokie normy dotyczące [lub: dzięki wysokim normom(…)] produkcji(,) jest ogrzewaniem przyjaznym dla środowiska. Czy jest to może uzależnione od długości całego zdania?

Z wyrazami szacunku
K.Z.
Prawdą jest, że okolicznika występującego na początku wypowiedzenia – mimo przestanku oddechowego po tej części zdania – nie oddzielamy przecinkiem od reszty elementów. Brak przecinka wynika z tego, iż okoliczniki takie mają na ogół charakter integralny (całościowy). Sytuacja zmienia się wówczas, gdy podobne w charakterze okoliczniki występują w środku wypowiedzenia. Jeśli mają status wtrącenia lub chcemy im taki status nadać, należy wydzielić je z obu stron przecinkami. Z wtrąceniami mamy do czynienia wówczas, kiedy dany fragment może być opuszczony, co spowoduje wprawdzie zubożenie treści wypowiedzenia, lecz nie wypaczy jego sensu ani struktury gramatycznej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego