Interpunkcja przydawek nierównorzędnych

Interpunkcja przydawek nierównorzędnych

6.03.2024
6.03.2024

Dlaczego nie podstawiono przecinka pomiędzy przymiotnikami określającymi słowo książka: Moim zdaniem Akademia pana Kleksa to najlepsza polska książka dla dzieci?

Przecinek jest zbyteczny we wskazanym w pytaniu miejscu, ponieważ mamy tu do czynienia z tzw. przydawkami nierównorzędnymi. Pierwsza w kolejności przydawka określa połączenie drugiej przydawki i określanego przez nią rzeczownika. W takich sytuacjach użycie przecinka stanowi błąd interpunkcyjny, por.

  • [najlepsza (polska książka)] (= ‘najlepsza z polskich książek’), np. Najlepsza polska książka dla dzieci to „XYZ”;
  • [pierwszy (powojenny film)] (= ‘pierwszy z powojennych filmów’), np. Pierwszy powojenny film polski dotyczył kwestii okupacyjnych;
  • [współczesna (polska literatura)] (= ‘współczesna część polskiej literatury’), np. Współczesna polska literatura ma niewiele tłumaczeń na języki obce.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego