Interpunkcja przydawki

Interpunkcja przydawki

3.07.2023
3.07.2023

Dzień dobry,

zastanawiam się nad przecinkiem w zdaniu: „Pojechał na swoje ranczo, odziedziczone po ojcu”. Wydaje mi się, że druga część zdania jest dopowiedzeniem, więc przecinek jest zasadny, jednak zdanie „Pojechał na swoje ranczo odziedziczone po ojcu” też wydaje mi się poprawne. Czy mam rację?

Pozdrawiam serdecznie

Interpunkcja przydawki zależy w tym wypadku od intencji autora. Człon odziedziczone po ojcu może być interpretowany dwojako pod względem składniowo-interpunkcyjno-intonacyjnym. Jeśli nie zostanie poprzedzony przecinkiem, imiesłów odziedziczony stanowi przydawkę integralną charakteryzującą. Podczas odczytywania na głos całego wypowiedzenia spadek intonacyjny wystąpi tylko raz na samym jego końcu. Jeśli natomiast omawiany tu człon poprzedzimy przecinkiem, przydawka będzie miała charakter pozakonstrukcyjny (dopowiadający). W miejscu przecinka – podczas głośnego czytania – będzie musiał wystąpić przestanek oddechowy. Każdy z dwóch członów wypowiedzenia zostanie zamknięty odpowiednim spadkiem intonacyjnym.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego