Interpunkcja synonimów

Interpunkcja synonimów
11.04.2019
11.04.2019
Szanowni Państwo,
piszę pracę naukową z botaniki i muszę wymienić w niej kilka synonimów danego terminu. Bardzo bym prosiła o pomoc w wybraniu poprawnego wariantu:
– przecinki – np. ginogeneza, gynogeneza, pseudogamia,
– nawias – np. ginogeneza (gynogeneza, pseudogamia),
– ukośniki – np. ginogeneza / gynogeneza / pseudogamia.
Być może znają Państwo jeszcze jakieś inne wersje – oczywiście jestem otwarta na sugestie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Łączę wyrazy szacunku
Olga Świder
Wszystko zależy od kontekstu zdaniowego. Przecinki oddzielają zazwyczaj nazwy synonimiczne równorzędne, np.

Spotyka się różne określenia tej dyscypliny: księgoznawstwo, bibliologia, nauka o książce.

Nazwy synonimiczne rzadsze umieszcza się zwykle w nawiasie, np.

Dyscyplinę tę określa się zazwyczaj mianem językoznawstwa (także lingwistyki lub nauki o języku).

Podobnie należałoby postąpić z synonimami przywołanymi w pytaniu, por.

ginogeneza (także: gynogeneza, pseudogamia)
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego