Interpunkcja tzw. określeń predykatywnych

Interpunkcja tzw. określeń predykatywnych

5.04.2024
5.04.2024

Szanowni Państwo,

zastanawiam się, czy w poniższej kwestii dialogowej potrzebny jest przecinek w oznaczonym miejscu:

„Czy ja w ogóle dam radę to udźwignąć? — jęknął(,) zmartwiony.”?

Człon: jęknął zmartwiony zawiera tzw. określenie predykatywne. Konstrukcje tego rodzaju informują o cechach osoby wykonującej jakąś czynność w trakcie trwania tej czynności. Stanowią zwykle przymiotnikowe lub imiesłowowe określenia czasownika. Mogą być mniej lub bardziej rozbudowane.

Jeśli określenie predykatywne nie jest rozbudowane, a zwłaszcza gdy jest jednym wyrazem – jak w omawianym tu wypadku – przecinek nie jest konieczny. Jeśli natomiast określenie takie jest rozbudowane, przecinek zwyczajowo stawiamy (por. np. Wzdychał co chwilę, znudzony długim życiem).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego