Interpunkcja w wypowiedzeniach z równoważnikami zdań

Interpunkcja w wypowiedzeniach z równoważnikami zdań
1.02.2016
1.02.2016
Szanowni Państwo, jak należy traktować interpunkcyjnie takie wyrażenia:
Zawsze tam(,) gdzie Ty,
Zrobiłeś to wtedy(,) kiedy ja,
Kto(,) jak nie on(,) mi w tym pomoże(?).
Z grubsza chodzi mi o to, czy te przysłówki w momencie, gdy nie wprowadzają zdania podrzędnego, należy także poprzedzać przecinkami. A także mam wątpliwości co do znaku zapytania na końcu ostatniego przykładu.
Z pozdrowieniami
miłośnik polszczyzny
Przecinek pomijamy tylko wówczas, gdy zaimek względny (a nie przysłówek) kończy zdanie, które w formie rozwiniętej zawierałoby powtórzony człon, por.
Cierpi i nie wie dlaczego [cierpi].
Natomiast w pozostałych wypadkach reguły stawiania przecinka w obrębie równoważników zdań użytych w funkcji zdania nadrzędnego i/lub podrzędnego są takie same jak w zdaniu złożonym podrzędnie, czyli poszczególne człony składowe oddzielamy przecinkami. Regułę tę można odnieść do dwóch pierwszych przykładów. W wypadku wypowiedzenia trzeciego konstrukcja jak nie on (lepiej: jeśli nie on) ma charakter wtrącenia i z tego powodu powinna być wydzielona przecinkami z obu stron.
Pytajnika nie stawia się zasadniczo po tzw. pytaniach zależnych, które nie są już właściwie pytaniami, lecz zwykłymi zdaniami dopełnieniowymi. W wypowiedzeniu trzecim mamy do czynienia tymczasem z pytaniem samoistnym.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego