Interpunkcja wyrażenia według/wedle czegoś, kogoś

Interpunkcja wyrażenia według/wedle czegoś, kogoś
7.05.2020
7.05.2020
Przeglądałam archiwum i znalazłam częściową odpowiedź. Niemniej będę bardzo wdzięczna za pomoc i rozwianie pozostałych wątpliwości, zebranych w poniższych przykładach:
Według aktualnie obowiązującej teorii(,) stawianie tu przecinka jest błędem.
Warto dodać, że według aktualnie obowiązującej teorii(,) stawianie tu przecinka jest błędem.
Według przedstawionej koncepcji(,) „stawianie tu przecinka jest błędem. Nie ma bowiem potrzeby stawiania przecinka po przyimku”.
Dziękuję
Czytelniczka
Jeżeli wyrażenia według/wedle czegoś, kogoś i im podobne (np. zdaniem kogoś) są wplecione w środek zdania, ujmuje się je ZAZWYCZAJ w przecinki lub nawet myślniki. Za wplecione w zdanie należy uznać te wyrażenia, które są wstawione między części zdania, a więc np. między podmiot i orzeczenie, między określenie a podmiot lub orzeczenie itd., por. np.
Stawianie tu przecinka, według obecnie obowiązującej teorii, nie jest błędem.
Stawianie tu przecinka – według obecnie obowiązującej teorii – nie jest błędem.
Jeśli zaś omawiane tu wyrażenia występują przed zdaniami, nie oddziela się ich przecinkiem, np.
Według obecnie obowiązującej teorii stawianie tu przecinka byłoby błędem.
Przywołanych wyrażeń nie ujmujemy w przecinki również wtedy, gdy następują po spójnikach (w poniższym zdaniu po spójniku że), np.
Warto dodać, że według obecnie obowiązującej teorii stawianie tu przecinka jest błędem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego