Interpunkcja zdań współrzędnych spójnikowych

Interpunkcja zdań współrzędnych spójnikowych

15.06.2023
15.06.2023

Rada Fundacji zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności za cały 2022 r., i postanawia:......

Czy przed „i postanawia” winien być przecinek? Czy to prawidłowy zapis?

Nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych spójnikiem łącznym i (pismem półgrubym wyróżniono orzeczenia zdań składowych), por.

  • Rada Fundacji zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności za cały 2022 r. i postanawia […].
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego