Interpunkcja zdań ze spójnikiem niż

Interpunkcja zdań ze spójnikiem niż

21.09.2023
21.09.2023

Proszę o odpowiedź, czy w zdaniu „Było to o wiele lepsze (,) niż to, o czym wcześniej myślano”, przed „niż” należy postawić przecinek czy nie. Jeśli nie, to dlaczego?

Przecinek przed spójnikiem niż jest konieczny tylko wówczas, gdy wprowadza człon porównawczy o charakterze zdaniowym (w wypowiedzeniu złożonym), por. poniższe wypowiedzenia złożone (pismem półgrubym wyróżniono orzeczenia w członach składowych):

  • Jest lepszy, niż myślałem.
  • Przyniósł więcej, niż obiecał.

Jeśli natomiast niż pojawia się przed członem porównawczym w zdaniu pojedynczym, przecinka się nie stawia (pismem półgrubym wyróżniono orzeczenie):

  • Dziś było zimniej niż zwykle o tej porze roku.
  • Obecnie patrzy na to inaczej niż dawniej.
  • Ma więcej szczęścia niż rozumu.

Przywołane w pytaniu wypowiedzenie jest wprawdzie złożone, ale spójnik niż nie poprzedza w nim członu zdaniowego, wobec czego przecinek jest zbędny:

  • Było to o wiele lepsze niż to, o czym wcześniej myślano.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego